Ίδρυμα Steven Zonas

Το Ίδρυμα Steven Zonas λειτουργεί στο χωριό Μεξιάτες Φθιώτιδας στη μνήμη του Ευστάθιου Ξεζώνατου. Η περιουσία του είναι μετοχές διαφόρων εταιρειών στην Αμερική, που σύμφωνα με τις διαθήκες, τις διαχειρίζεται η τράπεζα PNC BANK της Αμερικής και η οποία κατ’ έτος να αποστέλλει τα καθαρά κέρδη για τους σκοπούς της διαθήκης. Τον έλεγχο, για λογαριασμό της  PNC BANK και εκτέλεσης των όρων της διαθήκης τον έχει ο επόπτης του Ιδρύματος κ. Χρήστος Τρούμπουλας. Στις Μεξιάτες Φθιώτιδας λειτουργεί αυτοδιοίκητο ΝΠΙΔ με σκοπό την εκπλήρωσης των όρων της διαθήκης και την θέληση του Steven Zonas. Τα αιτήματα ενίσχυσης απόρων, ορφανών και αυτά που αφορούν σε θέματα Υγείας, όπως επίσης και αυτά που έχουν άμεσο και έκτακτο χαρακτήρα υποβάλλονται αδιάλειπτα απευθείας στο ΔΣ -και όχι ηλεκτρονικά - και εξετάζονται άμεσα καθώς αποτελούν προτεραιότητα.

Αντίθετα σε ότι αφορά ευρύτερες δράσεις οικονομικής στήριξης το ΔΣ του Ιδρύματος με αποφάσεις του -ανάλογα τους οικονομικούς πόρους- προχωρά σε σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες ορίζονται και οι προϋποθέσεις αλλά και ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων όπου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά.

Για να ενταθεί κάποιος μεταξύ των δικαιούχων πρέπει να είναι είτε μόνιμος κάτοικος, είτε δημότης του ΔΔ Μεξιατών και να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται κάθε φορά. Τα δε τελικά ποσά ανά κατηγορία δικαιούχου των ενισχύσεων προκύπτουν με την συνεκτίμηση αντικειμενικών κριτηρίων που έχουν καθοριστεί και προκύπτουν με αντικειμενικό μαθηματικό τρόπο. Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου κατάθεσης αιτήσεων καταρτίζεται πίνακας δικαιούχων με τα κριτήρια που υπολογίζονται και το ΔΣ προχωρά σε δημόσια ανάρτησή του. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο δικαιούχος καταθέτει ένσταση που εξετάζει το ΔΣ και εκδίδει την τελική απόφαση των ενισχύσεων που επίσης ανακοινώνεται δημόσια. Όλες οι λεπτομέρειες καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις ενισχύσεων που εκδίδει το ΔΣ.

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε την Απόφαση του ΔΣ καθώς και την Προκήρυξη-Πρόσκληση για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, του έτους 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Κώστα Χριστόπουλο τηλ. 6942433242.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να υποβάλετε την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Steven Zonas.

Αίτηση για οικονομική ενίσχυση

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 2/12/2023 και ώρα 15.00 μ.μ.